Ga naar de inhoud

Om ons in de mogelijkheid te stellen om U maximaal te kunnen adviseren is de informatie die U ons geeft heel belangrijk.
Gelieve zo gedetailleerd en volledig mogelijk in te vullen.

bv; vriendelijk, teruggetrokken, angstig, gewillig, dominant, aanhankelijk,…
Hoe vaak per week/mand? Welke hond(en)? Wat is het geslacht van die hond(en)?
Hoe lang was de hond bij U? Reden van overlijden, ras, herkomst?..
Soort woning, aan water, in centrum, afgelegen …
Welke afmetingen? Welke omheining, hoe hoog?
Mag hij vrij rondlopen of zijn er beperkingen? Waar zal de hond slapen?
(Littekens, gebit…)