Ga naar de inhoud

Om ons in de mogelijkheid te stellen om U maximaal te kunnen adviseren is de informatie die U ons geeft heel belangrijk.
Gelieve zo gedetailleerd en volledig mogelijk in te vullen.

bv; vriendelijk, teruggetrokken, angstig, gewillig, dominant, aanhankelijk,...
Hoe vaak per week/mand? Welke hond(en)? Wat is het geslacht van die hond(en)?
Hoe lang was de hond bij U? Reden van overlijden, ras, herkomst?..
Soort woning, aan water, in centrum, afgelegen ...
Welke afmetingen? Welke omheining, hoe hoog?
Mag hij vrij rondlopen of zijn er beperkingen? Waar zal de hond slapen?
(Littekens, gebit...)