Ga naar de inhoud

Particulieren

Wil je de dieren en onze werking steunen ? Dit kan op verschillende manieren:

Eénmalige, jaarlijkse storting van minstens 30 euro, op rekeningnummer BE36 7390 1985 4281. Plaats bij mededelingen naam lid + jaarlijks lidgeld.

Voor gedane giften bedraagt de belastingvermindering 45 % van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

Maandelijkse steun vanaf 13 euro per maand als je ‘meter’ of ‘peter’ wil worden van een kattenkamer, een hondenkennel, een willekeurige hond of kat die in het asiel verblijft. Plaats bij mededelingen je naam en welk doel je wil steunen.

Voor bedrijven bieden we de mogelijkheid om publiciteit te maken ten voordele van de dieren.
Zo kan er geopteerd worden om te publiceren in ons 3 maandelijks tijdschrift of kan in het asiel zelf een reclamepaneel opgehangen worden.
Voor prijzen en info mailen naar brenda@knuffelpootjes.be